Pages Menu
Categories Menu
Skutki kryzysu ekonomicznego

Skutki kryzysu ekonomicznego

Póki co niełatwo wskazać ostateczne skutki kryzysu ekonomicznego. Każdy specjalista ma w tej kwestii odmienne zdanie i kreśli inną wizję przyszłości gospodarczej naszego kraju i całego świata. Jedni są umiarkowanymi optymistami, inni widzą kolejne lata w czarnych barwach. Póki walka z kryzysem trwa wydarzyć może się wiele. Pewne skutki są już jednak dobrze widoczne i uniwersalne dla wszystkich krajów dotkniętych kryzysem.

Szczególnie ważnym efektem jest zmniejszenie Produktu Krajowego Brutto, wzrost bezrobocia oraz spadek produkcji przemysłowej. Skutki te są zauważalne w różnym stopniu w kolejnych krajach. Wystarczy porównać Niemcy i Grecję, aby zauważyć dwie skrajnie różne reakcje krajowej gospodarki na falę kryzysu.

W Polsce pierwsza fala kryzysu nie była mocno odczuwalna, a premier mógł poszczycić się „zieloną wyspą” na mapie przedstawiającej PKB członków Unii Europejskiej. Kolejne lata kryzysu są w Polsce zauważalne są bardziej. Mówi się zwłaszcza o niewielkim wzroście bezrobocia. Z drugiej jednak strony można powiedzieć, że w pewnym sensie kryzys panował w Polsce przez cały czas. Przykładem znów może być bezrobocie oscylujące od dawna w okolicach ok. 10%. Jest to tez powód, dla którego przeciętny Polak nie odczuwa dotkliwie wpływu światowego kryzysu.

www.szybkoscbudowy.com.pl