Pages Menu
Categories Menu
Skąd wziął się kryzys?

Skąd wziął się kryzys?

O kryzysie od kilku lat słyszymy niemal każdego dnia. Fachowcy w mediach regularnie zastanawiają się jak kryzys wpłynie na gospodarkę naszego kraju, przewidują skutki i szukają sposobów na wyjście z trudnej gospodarczo sytuacji. Skąd jednak wziął się sam kryzys i dlaczego jest mniej lub bardziej odczuwalny na całym świecie?

Podobne zjawisko miało już miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Wówczas światowy kryzys nastąpił w wyniku krachu na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. „Nasz” kryzys swoją genezę również zawdzięcza Amerykanom, a dokładniej – kredytom hipotecznym. To załamanie tego rynku i brak właściwego nadzoru nad rynkami finansowymi w ogóle, doprowadziły do kłopotów wewnętrznych w Stanach. Rosnące zadłużenie USA przyczyniły się do kłopotów finansowych mocarstwa na arenie międzynarodowej.

Podobnie jak w latach trzydziestych, tak i tym razem problemy ogromnej gospodarki USA rozprzestrzeniły się na cały świat. Szczególnie dotknęły te kraje, które od dawna borykały się z korupcją, wadliwym systemem świadczeń socjalnych i zwlekały z przeprowadzeniem koniecznych reform finansowych.

1 komentarz

  1. Zastanawiają się czy Polskę dotknie kryzys, od kilku lat. Tak jakby to nie było widoczne gołym okiem. Chyba, że tylko ja mam taki ogląd, że to już jest kryzys.